Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre mňa jednou z priorít. Spracovávam len nevyhnutne potrebné osobné údaje a na nevyhnutne potrebnú dobu. Nižšie sa dozviete, aké údaje spracovávam, prečo a ako ich chránim, zásady, podľa ktorých sa o vaše osobné údaje starám a nakladám s nimi, a to nielen v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Mgr.Ema Miháliková – V harmonickom kruhu

IČO: 55343287

so sídlom: Rovinka 1644, 900 41 Rovinka

zapísanej v registri: OU-BA-OZP1-2023/145108-3, č. živnostenského registra 110-326070

kontaktné údaje: Mgr. Ema Miháliková

email: info@vharmonickomkruhu.sk

telefón: +421911071514

www.vharmonickomkruhu.sk

Voči vašim osobným údajom som v pozícii správcu: Určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, na ako dlho a vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním pomáhajú. Moja webová stránka, ktorej sa tieto zásady týkajú je www.vharmonickomkruhu.sk

Potvrdenie veku

Ako kupujúci beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby.

Ako ma môžete kontaktovať?

Ak budete mať akékoľvek otázky na ochranu svojich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese info@vharmonickomkruhu.sk. Rada vám na vaše otázky odpoviem.

Aké osobné údaje spracovávam

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti, či udeleného súhlasu.

Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

Umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi dobrovoľne zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov): Poskytovanie služieb, terapií, konzultácií, ženských kruhov a rituálov, plnenie zmluvy, organizácie webinárov, školení, kurzov, prednášok, vypĺňanie dotazníkov, zasielanie newsletrov:

meno a priezvisko,

e-mailová adresa,

telefónne číslo,

poštová adresa,

fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov),

prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Vaše meno, priezvisko, e-mailovú a poštovú adresu, fakturačné údaje, popr. telefónne číslo potrebujem k účelu plnenia zmluvy. E-mailovú adresu potrebujem, aby som vám mohla vytvoriť a zaslať prístupy do online programov a informácie k prezenčným kurzom. Ak sa registrujete na vysielanie niektorého z mojich webinárov, vašu e-mailovú adresu potrebujem tiež na zabezpečenie organizácie daného webinára.

Vedenie účtovníctva - ak si objednáte produkt či službu z mojej ponuky, potrebujem vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie personalizovaných newsletterov (oprávnený záujem/súhlas). Vaše osobné údaje (e-mailová adresa a meno, pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Nechcem vám posielať letáky, ktoré vás nezaujímajú. Preto sledujem, či máte o naše e-maily záujem a pomocou toho, na čo v e-mailoch klikáte sa vám snažím prispôsobiť obsah týchto e-mailov.

Ak ste naším zákazníkom, vnímame náš oprávnený záujem posielať vám newslettre na mieru maximálne po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ od nás získavate vzdelávania zadarmo (e-book, meditácia/vizualizácia, webinár alebo jeho záznam) alebo sa registrujete k odberu noviniek na blogu alebo videí na youtube, budeme vám zasielať naše newslettere na základe vášho súhlasu, a to maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch sa môžete zo zasielania newsletterov odhlásiť v každom obdržanom emaili.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. remarketingový a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 3 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Fotografie a video záznamy z webinárov a živých akcií

Na niektorých našich živých akciách (školeniach, seminároch, workshopoch, ženských kruhoch a pod.) kupujeme fotografickú dokumentáciu či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Video záznam slúži účastníkom online kurzov či prezenčných kurzov. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, jedine ak by šlo o referenciu, a to iba na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Prenos osobných údajov tretím stranám

Pre zaistenie čiastkových spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na danej spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Všetci zapojení spracovatelia sú povinní vaše osobné údaje chrániť rovnako ako my a zaviazali sa nám k tomu svojím vyhlásením alebo zmluvou. Sú to predovšetkým dodávatelia z oblasti serverovej infraštruktúry, bezpečnosti a účtovníctva. Ďalej využívame služby Google Analytics, v prípade vášho súhlasu Facebook pixel na zacielenie reklamy. Je možné, že pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme na spracovateľa klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovanie ako na seba.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate a odchádzate aj vďaka niektorému z našich affiliate partnerov. Používame súbory cookies, ktorých spracovanie spadá pod spracovanie osobných údajov.

Cookies používame na nasledujúce účely:

fungovanie webových stránok, meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach, prevádzka affiliate programu, cielenie reklamy, aby sme vás neobťažovali príspevkami, ktoré vás nezaujímajú.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne potrebnú pre fungovanie webu. Ak podáte námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok. Cookies, ktoré sa zbierajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilie. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Súhlas prostredníctvom nastavenia prehliadača

Užívateľ určuje v nastavení svojho PC, resp. v nastavení prehliadača, či má prehliadač umožniť webovské stránke ukladať cookies do koncového zariadenia. Toto nastavenie je možné považovať za súhlas so spracovaním osobných údajov. Prehliadač je nástrojom sprostredkovanie súhlasu. Súhlas však nemôže nahradiť iné nedostatky, resp. nezákonnosti spracovanie osobných údajov. Súhlas spĺňa definičné znaky súhlasu podľa článku 4 bodu 11 GDPR: Je slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný. Súhlas je vykladaný vo vzťahu k účelu, prostriedku a spôsobu spracovania osobných údajov, nie k produktu či webovej aplikácii.

Ako zablokovať ukladanie cookies?

Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača.

Cookies sú ďalej spracovávané podľa účelu nasledujúcimi spracovateľovi: Služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Služby Facebook Pixel, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločností Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia.

Prevadzkovateľ webovej stránky a eshopu, MioWeb s.r.o., so sídlom Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 07458002 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108259., email: mioweb@mioweb.cz., t.č.: +420 511 444 325.

Poskytovateľ emailových služieb, SmartSelling a.s., so sídlom Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559.

Fakturačný systém FAPI, FAPI Business s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO: 07671563 / DIČ:CZ07671563

Platobná brána Stripe, 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080 United States

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré znemožňujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Prenos dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese info@vharmonickomkruhu.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní ktoré vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Toto právo môžete využiť zdarma, a to až pre 3 otázky ročne. Ďalšie otázky budú spoplatnené čiastkou 100 Eur za jeden dotaz.

Právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení)

Právo namietať, ak sa domnievate, že spracovávame osobné údaje neoprávnene.

Právo na prenosnosť, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete želať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. Musíme evidovať vystavenej daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník alebo ak ste sa na odber prihlásili alebo od nás získali vzdelávania zadarmo, na základe vášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každom e-maile. V iných prípadoch (napr. Registrácia pre odber noviniek) vám ich posielame len na základe vášho súhlasu. Vo všetkých prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mailu.

Mlčanlivosť

Prípadne zazmluvnení dodávatelia služieb, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Tieto zásady spracovania sú platné od 13.5. 2023